JuteOptimist™ – Ett mer hållbart alternativ även för maritima miljöer!

Den 29 maj 2020, sjösattes JuteOptimist™ vid ett event på Vindö Marin
tillsammans med samarbetspartners och inbjudna gäster från industri,
akademi och myndighet.

JuteOptimist™ är resultatet av ett forskningsprojekt initierat av
Juteborg Sweden AB, och i samarbete med Vindö Marin AB, Ljungby
Komposit AB
och SSPA Sweden AB. Syftet med projektet har varit att
ta fram en prototyp för att testa om JuteTech™ kan ersätta glasfiber
även i maritima miljöer. Genom detta gränsöverskridande samarbete
mellan fordonsindustrin och båtindustrin kan vi visa att JuteTech™ har
god potential att bidra till väsentligt mer hållbara lösningar även för
maritima miljöer.

I ett tidigare forskningsprojekt, också initierat av Juteborg Sweden AB,
ersattes glasfiber som armering med JuteTech™ i tak/bakpartiet i en
sandwichkonstruktion i ett elfordon från Clean Motion AB. Ljungby
Komposit AB med gedigen erfarenhet av komposittillverkning inom
fordonsindustrin, använde tekniken VARI (Vaccum Assisted Resin
Injection) tillsammans med JuteTech™. Prototypen JuteBee™ blev
både funktionellt och visuellt väldigt lyckad och JuteTech™ bedömdes
av Clean Motion AB ha potential att ersätta glasfibern.

Juteborg Sweden AB arbetar gränsöverskridande och såg en möjlighet
att använda erfarenheter från fordonsindustrin och korsbefrukta med
kunskap och erfarenhet kring traditionell båtindustri. Ljungby Komposit
AB och Vindö Marin AB tillfrågades om de var intresserade att delta i
detta forskningsprojekt. Då Ljungby Komposit AB redan hade positiva
erfarenheter av att arbeta med JuteTech™ och Vindö Marin AB letade
efter mer hållbara material till utveckling av kommande elbåtar, blev de
självklara partners i projektet. SSPA AB bidrog med både gedigen
erfarenhet av tidigare forskningsprojekt och med att låna ut formar då
de sedan tidigare tagit fram flera ”kusiner” till JuteOptimist™ i
alternativa material.

Den 29 maj strålade solen från en klarblå himmel, sjösättningen av
JuteOptimist™ gjordes till ljuva bastoner av Magnus Rosén, Juteborgs
Juteambassadör. Ett 40-tal inbjudna gäster från industri, akademi och
myndighet deltog på eventet. Förutom själva sjösättningen av
JuteOptimist™ syftade eventet till att lägga grunden till det Proof-of-
Concept (PoC) som nu håller på att realiseras på Vindö Marin och till
att främja det gränsöverskridande samarbete mellan fordonsindustrin
och båtbranschen som nu initierats av Juteborg Sweden AB.

Det PoC som nu håller på att växa fram på Vindö Marin ska ta ett helhetsgrepp avseende hållbarhet och dra fördelar av synergierna mellan de olika branscherna. Ett exempel på detta är avseende automation, där 4S AB under eventet beskrev synergier mellan automatiserade lösningar för elfordon på land och till sjöss, och där Vindö Marin blir test site för såväl
landfordon som för båtar. Först ut i detta PoC är alltså JuteOptimist™ men fler hållbara lösningar kommer successivt att realiseras i ett gränsöverskridande samarbete.’

JuteOptimist™ projektet är delvist finansierat av det Strategiska InnovationsProgrammet Lättvikt, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten, vilka beviljade ett forskningsstöd 2019-12-04. Detta forskningsprojekt avslutas nu i samband med sjösättningen.
Med detta goda resultat, både vad gäller själva prototypen JuteOptimist™ och med det välfungerande samarbetet, kan vi erbjuda marknaden high tech sustainable solutions till applikationer såväl till land som till sjöss.

Se bifogad pressrelease samt nedan länk på LIGHTer:s hemsida: https://lighter.nu/sv/nyhet/lighter-besoker-sjosattningsevent-av-juteoptimist

Kontakt:
Projektledare JuteOptimist™, Else-Marie Malmek, Juteborg Sweden AB, mobil: 0708-295454.
VD Vindö Marin: Rolf Carlgren, mobil: 0704-239294
VD Ljungby Komposit AB, Thommy Rosberg, mobil: 037-2276921
VP, Head of SSPA Research, Christian Finnsgård, mobil: 073-0729156